• m_pilot.jpg
 • m_podajnik_zimnego_drutu.jpg
 • m_stol_obrotowy.jpg
 • m_zrodla_pradu.jpg
 • m_glowica_den_sitowych.jpg
 • m_glowica_otwarta.jpg
 • m_miernik_tlenu.jpg
 • m_rolki.jpg
 • m_glowica_zamknieta.jpg

Spawanie orbitalne opiera się na procesie  W olfram I nert G gas (TIG). W metodzie tej łuk elektryczny wytwarzany jest pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Jeziorko spawalnicze jest osłaniane gazem ochronnym nieaktywnym, zazwyczaj jest to czysty argon. Połączenie może być wykonane bez materiału dodatkowego lub przy użyciu drutu dokładanego do jeziorka spawalniczego.   Wykorzystanie metody TIG w procesie spawania orbitalnego rur jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku, które wymaga coraz wyższej jakości  wykonywanych spoin.
Użyta tu technika pulsacji prądu pozwala na zwiększoną kontrolę dostarczanego ciepła przy stabilnym, przewężonym łuku, który w mniejszym obszarze nagrzewa spajany materiał.

 

Głównym obszarem zastosowania spawania orbitalnego metodą TIG są połączenia:

 • Rura - Rura
 • Rura - Formy  ( kolano, kołnierz itp.)
 • Rura - Dno sitowe

Standardowy system spawania orbitalnego składa się z trzech części systemu:

 • Źródło prądu spawania ze sterownikiem
 • Głowice spawalnicze zamknięte lub otwarte 
 • Podajnik zimnego drutu

Zalety procesu:

 • Wysokie bezpieczeństwo procesu
 • Krótki czas produkcji
 • Mała ilość tworzenia się tlenków
 • Najwyższa jakość spoiny
 • Absolutnie powtarzalne wyniki spawania
 • Nadaje się do stosowania nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach
 • Występują najmniejsze zanieczyszczenia cząstek z medium
 • Dzięki automatyzacji produkcji spawalniczej większa ekonomia
 • Szeroki zakres zastosowań z dobrymi opcjami dostosowywania
 • Możliwość dokumentacji (ISO 9000)
 • Instalacja i odpowiednie witryny

Warunki

Aby zapewnić powtarzalność w procesie spawania orbitalnego metodą TIG, należy zapewnić następujące warunki, które są klasyfikowane jako ważne:

 • Wyszkolony personel (spawanie metodą - TIG)
 • Jakość i powtarzalność przygotowania elementów do spawania
 • Wpływ na środowisko
 • Rodzaje i jakość materiałów spawanych i gazów osłonowych
 • Przygotowanie elektrody wolframowej
 • Optymalne pozycjonowanie i przygotowanie złącza
 • Czystość
 • Znajomość analizy chemicznej detali do spawania, wraz z przewidywanymi nieprawidłowościami
 • Obliczone i sprawdzone programy spawania