Nową głowicą do spawania den sitowych można spawać rury o średnicach wewnętrznych od 10mm do 70mm. Głowica jest chłodzona cieczą. Jako źródło prądu  można użyć dowolnego źródła firmy Lorch serii T (od180A do 300A). Ważne jest, aby przy spawaniu den sitowych była dobra chłodnica z wystarczającą wydajnością. Ciągle obracający się kolektor jest wyposażony w plastikowe uszczelki, które powodują nadmierne jego nagrzewanie i spowolnienie ruchu, jest to związane ze zwiększonym poborem prądu przez silnik. Może to prowadzić do błędów mapy silnika, dlatego tak ważna jest właściwa wydajność chłodzenia i monitorowanie przepływu cieczy chłodzącej!  


  Karta katalogowa TTS - 122